top of page
ค้นหา

มากกว่าความอร่อยของกะปิ คือ ประโยชน์อันล้ำค่า

กะปิ เป็นเครื่องปรุงอาหารที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนั้น โดยเฉพาะอาหารใต้นั้น 80% ล้วนแล้วมีส่วนผสมของกะปิทั้งสิ้น...

bottom of page